Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Wykaz publikacji

red. Dariusz Klepacki

[1] Klepacki D., Potencki J., Schmitte F.-J.: “Optymalizacja elementów grzejnych w grubowarstwowych czujnikach gazu na bazie SnO2”, IV Konferencja "Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne - COE'96", Szczyrk 13-16 maja 1996, Tom I, s. 231-234.

[2] Klepacki D., Potencki J.: “Modelling of temperature dependencies of thick-film resistive elements in PSPICE”; Proceedings of 19th Conference of ISHM Poland; Porąbka-Kozubnik, 17-20 September 1995; pp.205-208.

[3] Błąd G., Kalita W., Klepacki D.: “Analysis of tolerance of hybrid microcircuits in wide range of temperature changes”; Proceedings of 19th Conference of ISHM Poland; Porąbka-Kozubnik, 17-20 September 1995; pp.181-184.

[4] Klepacki D., Potencki J., Schmitte F.-J.: “Simulation methods in design of thick-film heaters with given temperature field distribution”; Proceedings of 20th Conference of ISHM Poland; Jurata, 15-18 September 1996; pp.177-180.

[5] Błąd G., Kalita W., Klepacki D.: “Analysis of immunity of hybrid microcircuit in relation to induced and conducted interferences”; Proceedings of 20th Conference of ISHM Poland; Jurata, 15-18 September 1996; pp.97-100.

[6] Klepacki D., Potencki J.: „Ocena stabilności czasowej rezystywnych grzejników hybrydowych”, VI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE’97, Krynica 6-9 maj 1997, Tom I s. 197-200.

[7] Hotra Z., Golyaka R., Potencki J., Khalavka A., Klepacki D.: „Niskoczęstotli-wościowe przetwarzanie sygnałów w strukturach układów scalonych ze sprzężeniami termicznymi”, VI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE’97, Krynica 6-9 maj 1997, Tom I s. 490-495.

[8] Stakhira P., Stakhira R., Pavlishin O., Błąd G., Klepacki D.: „Czujnik natężenia oświetlenia na bazie kryształów warstwowych”, VI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE’97, Krynica 6-9 maj 1997, Tom II s. 760-763.

[9] Klepacki D., Sitarz-Palczak E.: ”Preliminary Investigations of Electrical Properties of La-Doped SnO2 Thick Films”, Proceedings of 1st International Symposium on Microelectronics Technology and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997, pp.64 - 69.

[10] Hotra Z., Golyaka U., Klepacki D.: “Stabiliser of supply modes for micro-electronic sensor devices”; Proceedings of 21st Conference of ISHM Poland; Ustroń, 15-18 October 1997; pp.141-144.

[11] Bednarczyk A., Klepacki D., Potencki J., Schmitte F.-J.: ”Electrical properties of Lanthanum doped SnO2”, Proceedings of 2nd International Symposium on Microelectronics Technology and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998, pp.194 - 199.

[12] Hotra Z., Klepacki D., Potencki J.: „Constructions and materials for heater systems of thick-film gas sensors”, Proceedings of XXIII Conference of IMAPS Poland Chapter, Kołobrzeg 21-23 September 1999, pp. 263-266.

[13] Kalita W., Klepacki D., Wygoda L., Zając K.: „Modelling of operating properties of hybrid rotation stabiliser for universal series motor”, Proceedings of XXIII Conference of IMAPS Poland Chapter, Kołobrzeg 21-23 September 1999, pp. 381-386.

[14] Kalita W., Klepacki D., Wygoda L.: ”Analysis of properties of in-system pro-grammable structures for use in intelligent microelectronic sensors”, Proceedings of 3rd International Symposium on Microelectronics Technology and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999; pp.1-6.

[15] Hotra Z., Klepacki D.: ”Conception of construction of new hybrid gas sensor based on SnO2”, Proceedings of 3rd International Symposium on Microelectronics Technology and Microsystems, Kosice, June 3-5 1999; pp. 17-20.

[16] Hotra Z., Klepacki D., Dzvinnyk V., Sopilnyk L., Tokarev I.: „Microelctronic SnO2 based Carbon Monoxide sensor”, Proceedings of 5th International Symposium For Design And Technology In Electronic Modules SIITME’99, Bucharest, September 23-26 1999, pp.142-145.

[17] Tokariev I., Sopilnik L., Klepacki D.: “Mikroelektroniczny czujnik CO z wykorzystaniem struktur DRC”, VI Konferencja "Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne - COE'2000", Gliwice 13-16 czerwiec 2000, Tom I, s. 11-14.

[18] Kalita W., Klepacki D., Wygoda L., Hotra Z.: “Wykorzystanie programowalnych struktur z interfejsem ISP w technice sensorowej”, VI Konferencja "Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne - COE'2000", Gliwice 13-16 czerwiec 2000, Tom II, s. 412-417.

[19] Lozinski Y., Hotra Z., Klepacki D.: „Some Application of Metal-Dielectric-Metal Technology”, Proceedings of XXIV Conference of IMAPS Poland Chapter, Rytro 25-29 September 2000, pp. 219-224.

[20] Klepacki D., Hotra Z.: „Influence of Heater Geometry and Basic Material on Temperature Field Distribution on Gas Sensor Surface”’ Proceedings of XXIV Conference of IMAPS Poland Chapter, Rytro 25-29 September 2000, pp. 313-316.

[21] Lozinski Y., Hotra Z., Klepacki D., Kamuda K.: ”Optical Method of Thin Film Thickness During Evaporation”’ Proceedings of XXIV Conference of IMAPS Poland Chapter, Rytro 25-29 September 2000, pp. 317-320.

[22] Klepacki D., Hotra Z.: ”Some Aspects in Modelling of Physico-Chemical Properties of Semiconductor Gas Sensors”, Proceedings of 4th International Symposium on Microelectronics Technology and Microsystems, Zwickau, October 26-27 2000; pp. 8-13.

[23] Hotra Z., Hotra O., Klepacki D., Lopatinski I., Tokariev I.: ”Czujnik gazu”; patent Ukrainy Nr МПК 6 G01N30/00.

[24] Klepacki D., Hotra Z: ”Thick-Film Gas Sensor as Object of Thermal Analysis”; Proceedings of 5th International Symposium on Microelectronics Technology and Microsystems, Pitesti, 2001; pp. 87-90.

[25] Dorosh N., Kuchmiy H., Klepacki D.: ”Microelectronic Sensors for Medical – Biological Researches”; Proceedings of 5th International Symposium on Microelectronics Technology and Microsystems, Pitesti, 2001; pp. .

[26] Klepacki D.: „Modelling of Temperature Distribution in Thick-Film Heater Systems”, Proceedings of XXV Conference of IMAPS Poland Chapter, Rzeszów-Polańczyk, 26-29 September 2001, pp. 317-320.

[27] Jakubowska M., Hotra Z., Klepacki D.: „Modelling of Thermal Properties of Thick-Film Resistor on Dielectric Multilayer Structure”, Proceedings of AMSE Conference MS’2001, Lviv 23-26 May 2001 – Technical News No. 2001/1(12), 2/(13); pp.149-151.

[28] Klepacki D.: ”Constructions and Materials for Heater Systems of Thick-Film Gas Sensors”; VISNIK Nacinalnovo Universitetu Lvivska Politehnika- Elementi Teori ta Pripadi Tvierdotipoj Elektroniki, No. 427/2001 - pp.97-100.

[29] Błąd G., Klepacki D.: „Modelowanie pól temperatury w grubowarstwowych strukturach sensorowych”; VII Konferencja "Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne - COE'2002", Rzeszów 5-8 czerwiec 2002, Tom II, s. 387-392.

[30] Błąd G., Klepacki D.: „Modelowanie pól temperatury w grubowarstwowych strukturach sensorowych”; ELEKTRONIZACJA 7-8/2002, ss. 39-42.

[31] Błąd G., Klepacki D., Potencki J.: „Simulation of Temperature Distribution in Thick-Film Sensors”; Proceedings of 8th International Symposium For Design And Technology In Electronic Modules SIITME’2002, Cluj-Napoca, September 19-22 2002, pp.34-37.

[32] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J.: „Thermal Modelling of Thick-Film Microcircuits”; Proceedings of 8th International Symposium For Design And Technology In Electronic Modules SIITME’2002, Cluj-Napoca, September 19-22 2002, pp.162-164.

[33] Błąd G., Hotra Z., Klepacki D., Potencki J.: „Modelling of Temperature Field Distribution in Thick-Film Sensor Structures”; Proceedings of XXVI Conference of IMAPS Poland Chapter, Warszawa, 25-27 September 2002, pp. 109-112.

[34] Błąd G., Hotra Z., Klepacki D., Potencki J.: „Transient Temperature Field in Thick-Film Multilayer Structures”; VISNIK Nacinalnovo Universitetu Lvivska Politehnika- Elementi Teori ta Pripadi Tvierdotipoj Elektroniki, No. 458/2002 - pp.256-261.

[35] Błąd G., Hotra Z., Klepacki D., Potencki J., Węglarski M.: „Heat Transfer Analysis in Thick-Film Multilayer Systems Using Electro – Thermal Analogy”; Proceedings of XXVII Conference of IMAPS Poland Chapter, Podlesice-Gliwice, 16-19 September 2003, pp. 114-117.

[36] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J.: „Equivalent Thermal Models of Thick – Film Components Based on RC Elements”; Proceedings of 7th International Symposium on Microelectronics Technology and Microsystems, Sofia-Sozopol, 22-26 September 2003; pp. 97-102.

[37] Błąd G., Klepacki D., Potencki J.: „Electro-Thermal Simulation of Heat Transfer in Hybrid Microcircuits”; Proceedings of 12th International Scientific and Applied Science Conference ET’2003, Sozopol, September 24-26, 2003, Book 4, pp. 3-8.

[38] Błąd G., Hotra Z., Klepacki D., Potencki J.: „Simulation of Temperature Distribution in Thick-Film Multilayer Structure”; VISNIK Nacinalnovo Universitetu Lvivska Politehnika- Elementi Teori ta Pripadi Tvierdotipoj Elektroniki, No. 491/2003 - pp. 42-48.

[39] Błąd G., Klepacki D., Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: “Pole temperatury na powierzchni czujnika gazu z grzejnikami zasilanymi impulsowo”; VIII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE’2004, Stare Jabłonki 19-22 kwiecień 2004, ss. 797-799.

[40] Błąd G., Klepacki D., Kalita W., Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: “Badania niezawodnościowe rezystorów grubowarstwowych pracujących w reżimie impulsowym”; VIII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE’2004, Stare Jabłonki 19-22 kwiecień 2004, ss. 467-469.

[41] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: „Systemy grzejne w grubowarstwowych strukturach sensorowych”; VIII Konferencja "Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne - COE'2004", Wrocław 27-30 czerwiec 2004, ss. 535-538.

[42] Klepacki D.: “Konstrukcyjno – technologiczne uwarunkowania pól temperatury w grubowarstwowych strukturach czujników gazu”; rozprawa doktorska; Lublin – Rzeszów 2004.

[43] Błąd G., Hotra Z., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: „Creation of Temperature Field Using Resistive Thick-Film Heater Systems”; VISNIK – Solid State Electronics: Theory, Devices and Applications; No 510/2004, Lviv Ukraine, pp. 26-29.

[44] Błąd G., Klepacki D., Potencki J.: Nonlinear Discrete Elements in Electro-Thermal Model of Thick-Film Structure, 28th International Spring Seminar on Electronic Technology ISSE 2005, Wiener Neustadt, Austria, May 18-22, pp.231-236, 2005.

[45] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: Temperature Field Simulation of Thick-Film Microcircuits using Finite Element Method, 28th International Spring Seminar on Electronic Technology ISSE 2005, Wiener Neustadt, Austria, May 18-22, pp.124-127, 2005.

[46] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J.: EQ Term – Temperature Field Simulator of Thick-Film Microcircuits; Proceedings of XXIX Conference of IMAPS Poland Chapter, Koszalin-Darłówko, 19-21 September 2005, pp. 159-162.

[47] Błąd G., Klepacki D., Potencki J.: Nonlinear Discrete Elements in Electro-Thermal Model of Thick-Film Multilayer Structure, VISNIK – Solid State Electronics: Theory, Devices and Applications; No 542/2005, Lviv , pp. 75-79.

[48] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Węglarski M.: Three Dimensional RC Model of Heat Transfer in Thick-Film Multilayer Structure, 29th International Spring Seminar on Electronic Technology ISSE 2006, St. Marienthal, Germany, May 10-14 2006.

[49] Błąd G., Klepacki D., Kalita W., Różak F., Smusz R., Węglarski M.: Modelling of Dynamic Temperature States in Layer Microelectronics Systems; 29th International Spring Seminar on Electronic Technology ISSE 2006, St. Marienthal, Germany, May 10-14 2006.

[50] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: Wyznaczanie ciepła właściwego materiałów składowych warstwowych struktur mikroelektronicznych; V Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 12-14 czerwca 2006; ss. 289-294.

[51] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: Generator impulsowy w badaniach mikroelektronicznych struktur warstwowych; V Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 12-14 czerwca 2006; ss. 57-62.

[52] Kalita W., Klepacki D.: Mikroprocesorowy czujnik tlenku węgla i metanu; IX Konferencja "Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne - COE'2006", Kraków - Zakopane 19-22 czerwiec 2006, ss. 219-222.

[53] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J.: Complex Simulation ; Proceedings of XXX Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, 24-27 September 2006, pp. 139-142.

[54] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J., Węglarski M.: Temperature Field Simulation of Thick-Film Microcircuits Using Electro-Thermal Analogy; Proceedings of 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, 5-7 September 2006, Germany, Vol. 2, pp. 1261-1265.

[55] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: Dynamic Temperature States in Thick – Film Microelectronics Elements; VISNIK – Solid State Electronics: Theory, Devices and Applications; No 569/2006, Lviv , pp. 82-88.

[56] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J.: Complex Simulation of Thick-Film Microcircuits Using Electro-Thermal Analogy; ELEKTRONIKA Nr 12/2006, ss. 27-29.

[57] Kalita W., Klepacki D.: Mikroprocesorowy czujnik tlenku węgla i metanu; ELEKTRONIKA Nr 2/2007, ss. 51-54.

[59] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: High Energy Pulse Generator in Reliability Researches of Thick-Film Structures; 30th International Spring Seminar on Electronic Technology ISSE 2007, Cluj-Napoca, Romania, May 9-13 2007, pp. 487-492.

[60] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J., Węglarski M.: Discrete RC model of non-stationary boundary problem of heat exchange in multilayer thick-film microelectronic structures; International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Elelctronics, MICROTHERM, 25-27.06 Łódź 2007, pp. 195-200.

[61] Kalita W., Klepacki D., Węglarski M.: Simulation of Transient Thermal States In Layered Electronic Microstructures; Microelectronics Reliability 48 (2008), pp. 1021-1026.

[62] Kalita W., Sabat W., Klepacki D., Kamuda K.: Influence of Geometrical Parameters of Mutual Parallel Patos on Process od Disturbances Propagation; Proceedings of 2nd Electronics System-Integration Technology Conference ESTC 2008, 1-4 September 2008, Greenwich, London, ; pp. 1091-1095.

[63] Kalita W., Sabat W., Klepacki D., Kamuda K.: Application of Operational Method in Analysis of Electromagtetic Couplings in Mutual Coupled Path Systems of Planar Structures; Proceedings of 2nd Electronics System-Integration Technology Conference ESTC 2008, 1-4 September 2008, Greenwich, London, UK; pp. 1107-1110.

[64] Kalita W., Klepacki D., Błąd G., Różak F., Węglarski M.: Kształtowanie pola temperatury o zróżnicowanych poziomach w strukturach grubowarstwowych, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Nr 8, 2010, s.111-115.

[65] Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: Symulacja pola temperatury w grubowarstwowych strukturach czujników gazu, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Nr 8, 2010, s.105-110.

[66] Błąd G., Klepacki D., Potencki J., Wałach T.: Dyskretny model wymiany ciepła w wielowarstwowych mikroelektronicznych strukturach hybrydowych, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Nr 8, 2010, s.115-120.

[67] Kalita W., Kamuda K., Klepacki D., Sabat W.: Deterministic Coefficient of Electronic System Strength on Electromagnetic Disturbances, 9-th Int. Symposium on EMC - „EMC EUROPE 2010”, Wrocław, 15-17.09.2010, s.427-433.

[68] Kalita W., Kamuda K., Klepacki D., Sabat W.: Strength of electronic systems on normalised disturbance signals, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Nr 8, 2010, s.40-45.

[69] Sabat W., Kalita W., Klepacki D.: Zagadnienia EMC w mikroelektronicznych układach hybrydowych wykonanych na podłożach metalowych, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, Nr 8, 2010, s.28-33.

[70] Sabat W., Wisz B., Klepacki D.: Frequency Domain Analysis of Electromagnetic Couplings in Hybrid Circuit Made on Metal Substrate, 34th Int. IMAPS-CPMT Poland Conference, Wrocław, Sept. 22-25, 2010, s.221.

[71] Kamuda K., Klepacki D., Sabat W., Kalita W.: Typical wires vs. wires applied in CAN-buses, 34th Int. IMAPS-CPMT Poland Conference, Wrocław , Sept. 22-25, 2010, s.203.

[72] Sabat W., Klepacki D., Kalita W., Kamuda K.: Deterministic Coefficient of Electronic System Strenght on Electromagnetic Disturbances, PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY I WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE, z.2-3, t.84, s.91-95, 2011.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję